Ngô Thị Thanh Thủy - BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ỐNG HÚT ĐỜM KÍN TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY CÓ XÂM NHẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

Đánh giá hiệu quả sử dụng ống hút đờm kín trong chăm sóc người bệnh
thở máy có xâm nhập tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Vĩnh Phúc.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.