Nghiên cứu u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên tại bệnh viện phụ sản trung ương từ năm 2004 đến 2006

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên, nhận xét chẩn đoán và điều trị u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.