Nghiên cứu tình trạng đề kháng insulin và chức năng tế bào beta ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát

Bài viết trình bày việc khảo sát tình trạng đề kháng insulin và chức năng tế bào beta ở bệnh nhân tăng huyết áp (THA) nguyên phát.