Nghiên cứu tác dụng ức chế thụ thể EGFR và HER2 của các hợp chất trong dược liệu Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis L.) định hướng điều trị ung thư

Bài viết Nghiên cứu tác dụng ức chế thụ thể EGFR và HER2 của các hợp chất trong dược liệu Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis L.) định hướng điều trị ung thư được nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ức chế hai thụ thể EGFR và HER2 của các hợp chất từ dược liệu Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis L.) bằng phương pháp docking phân tử.