Nghiên cứu tác dụng điều trị của Hoa Đà Tái Tạo Hoàn đối với nhồi máu bán cầu đại não sau giai đoạn cấp

Đánh giá hiệu quả điều trị và nhận xét tác dụng không mong muốn của thuốc Hoa Đà Tái Tạo Hoàn đối với bệnh nhân nhồi máu vùng bán cầu đại não sau giai đoạn cấp. So sánh hiệu quả điều trị của thuốc với phác đồ thông dụng tại khoa Thần kinh bệnh viện bạch mai...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.