Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị bằng macrolid ở bệnh nhi viêm phổi do Mycoplasma pneumonia có gen kháng macrolid

Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị bằng macrolid ở bệnh nhi viêm phổi do Mp có mang gen kháng macrolid điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018.