Nghiên cứu gánh nặng chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não tại gia đình ở tỉnh Nam Định năm 2016

Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não ...

Từ khóa: Chăm sóc người bệnh, đột quỵ não

89 p toantvdd 10/05/2019 148 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.