Nghiên cứu đặc điểm một số chỉ số hình thái, chức năng thất trái ở bệnh nhân sau ghép thận

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm được khảo sát một số chỉ số hình thái và chức năng thất trái và mối liên quan với một số đặc điểm bệnh nhân ghép thận bằng siêu âm Doppler tim.