Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và ứng dụng hóa mô miễn dịch phân loại u Lympho ác tính không Hodgkin tại Bệnh viện Quân y 103

Bài viết trình bày đánh giá đặc điểm đại thể và vi thể của U Lympho ác tính không Hodgkin ULAKH. Ứng dụng sự bộc lộ các dấu ấn miễn dịch để phân loại ULAKH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu 75 bệnh nhân được chẩn đoán trên mô bệnh học và hóa mô miễn dịch là ULAKH tại Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 01/2018- 9/2020.