Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sảng rượu bằng diazepam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị sảng rượu bằng diazepam. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang kết hợp tiến cứu 32 bệnh nhân (BN) sảng rượu được điều trị bằng diazepam với liều 20 mg/ngày, chia làm 2 lần tiêm bắp.