Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Klebsiella ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (01 - 2015 đến 6 - 2016)

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella và khảo sát tình trạng kháng kháng sinh của các chủng Klebsiella phân lập được.