Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa viêm mủ đường mật và áp xe đường mật do sỏi

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương giải phẫu bệnh viêm mủ đường mật và áp xe đường mật do sỏi, thái độ xử trí và kết quả điều trị ngoại khoa...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.