Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính

Bài viết đối chiếu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên cắt lớp vi tính với mô bệnh học và giai đoạn bệnh trên 46 bệnh nhân u tuyến ức được phẫu thuật và có kết quả giải phẫu bệnh điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2019.