Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên cơ sở Copolyme Acrylat

Tìm ra công nghệ thích hợp ché tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu bôi trơn, có giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo...

Từ khóa: Chế tạo phụ gia, Copolyme Acrylat, dầu mỡ

60 p toantvdd 03/06/2019 177 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.