Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme cellulase và vi sóng đến trích ly fucoidan từ rong Ceratophyllum submersum

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme cellulase và vi sóng đến trích ly fucoidan từ rong Ceratophyllum submersum trình bày ảnh hưởng của hệ dung môi trong quá trình tiền xử lý mẫu, ảnh hưởng của xử lý kết hợp 2 yếu tố enzyme và vi sóng đến hàm lượng fucoidan trích ly từ rong C. submersum (thu nhận tại Sóc Trăng).