Mối liên quan giữa sức căng cơ tim với các thông số chức năng thất trái trên siêu âm tim ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành

Bài viết trình bày việc tìm hiểu mối liên quan giữa sức căng cơ tim với vị trí NMCT, với số lượng nhánh ĐMV bị tổn thương và tìm hiểu mối tương quan giữa sức căng cơ tim với các thông số chức năng thất trái trên siêu âm Doppler tim.