Mô tả thực trạng công tác dự phòng và cấp cứu sốc phản vệ của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

Mô tả thực trạng công tác dự phòng và cấp cứu sốc phản vệ của điều dưỡng, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác dự phòng và cấp cứu sốc phản vệ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.