Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan

Các bệnh nhân xơ gan có tăng nồng độ AFP, AFP-L3% và PIVKA-II có nguy cơ mắc ung thư gan, tuy nhiên cũng có những trường hợp có tăng nhưng chỉ là tăng lành tính, không có tổn thương u, không có ung thư gan. Nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan, bài viết tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ AFP, AFP – L3 và PIVKA-II của nhóm bệnh nhân xơ gan.