MAI XUÂN THƯ. THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ PHÒNG TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM SAU CAN THIỆP NĂM 2019

Mô tả thực trạng kiến thức của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hà Nam về phòng té ngã cho người bệnh. Đánh giá sự thay đổi kiến thức của của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hà Nam về phòng té ngã cho người bệnh sau can thiệp giáo dục

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.