MAI THỊ YẾN. GÁNH NẶNG CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Xác định một số yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.

Từ khóa: Người chăm sóc chính, ung thư

99 p toantvdd 06/01/2021 418 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.