MAI THỊ THANH THU. ÁP DỤNG CHUỖI GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN SAFEMA DO HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU TÀI TRỢ

Xây dựng khóa đào tạo hộ sinh dưới hình thức khóa học ngắn hạn và các khóa thực tập cho hộ sinh, điều dưỡng....vừa học vừa làm nâng cao kỹ năng lâm sàng, nghiên cứu, học tập thực tế...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.