Mai Thị Hồng - Thực hành cho con bú của các bà mẹ sinh con lần đầu tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung- Thanh Hóa năm 2018”

Mục tiêu :
1. Mô tả thực hành cho con bú của các bà mẹ sinh con lần đầu tại bệnh viện
đa khoa huyện Hà Trung – Thanh Hóa năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hành cho con bú
của các bà mẹ sinh con lần đầu tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung - Thanh Hóa.

Từ khóa: Cho con bú, bà mẹ sinh con lần đầu

35 p hieutvdd 15/05/2019 189 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.