MAI ANH DŨNG. THỰC TRẠNG ĐAU CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG CHI DƯỚI TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong 72 giờ đầu sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến đau của người bệnh trong 72 giờ đầu sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.