LƯƠNG BÌNH NGUYÊN. CHĂM SÓC DẪN LƯU KERH SAU PHẪU THUẬT SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BVĐK TỈNH PHÚ THỌ- 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Mô tả quá trình chăm sóc dẫn lưu Kerh sau phẫu thuật sỏi ống mật chủ tại khoa Ngoại tổng hợp- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao quy trình chăm sóc dẫn lưu Kerh sau phẫu thuật sỏi ống mật chủ tại khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.