LÒ QUANG HIỆP. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

Mô tả công tác chăm sóc một người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái năm 2021. Đề xuất một số khuyến nghị trong chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.