LÊ XUÂN HỒNG. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH BỘ PHẬN MỘT CỬA PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác với mục đích phục vụ người học nhanh nhất, tốt nhất trong việc giair quyết các thủ tuch hành chính...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.