LÊ THỊ SINH. NGHIÊN CỨU NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TUYẾN TỈNH TẠI HÀ NAM NĂM 2019

Tìm hiểu nhu cầu phát triển nghề nghiệp của điều dưỡng công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tại Hà Nam năm 2019. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp của điều dưỡng công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tại Hà Nam năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.