Lê Thị Phương - THỰC TRẠNG TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA NĂM 2018

1. Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc của người bệnh động kinh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc của người bệnh động kinh điều trị ngoại trú.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.