Lê Thị Lan Hương - THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị thuốc của người bệnh đái tháo
đường type 2 ngoại trú tại bệnh việnđa khoa huyện Mỹ Đức năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ điều trị thuốc của
người bệnh đái tháo đườngtype 2 ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ
Đức.

Từ khóa: đái tháo đường, tư vấn

27 p hieutvdd 15/05/2019 255 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.