LÊ THỊ KIM MAI. NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ CHO BÀ MẸ CÓ CON BỊ TIÊU CHẢY KÉO DÀI TẠI KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ cho bà mẹ có con bị tiêu chảy kéo dài tại khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ cho bà mẹ có con bị tiêu chảy kéo dài tại khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi trung ương...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.