Lê Thị Khánh Phương - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NB HÔN MÊ CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HSTC – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Đánh giá nhận thức, thực hành chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB hôn mê
tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú thọ.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhận thức, thực hành chăm sóc vệ
sinh cá nhân cho NB hôn mê.

Từ khóa: Vệ sinh cá nhân, người bệnh hôn mê

33 p hieutvdd 15/05/2019 445 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.