Lê Quốc Hoàn - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi sỏi niệu quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi sỏi niệu quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi sỏi niệu quản tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.