Lê Hải Minh - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mổ viêm ruột thừa tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Ninh Giang năm 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mở viêm ruột thừa tại khoa ngoại Bệnh viện Đa Ninh Giang năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mở viêm ruột thừa tại khoa ngoại Bệnh viện Đa Khoa Ninh Giang.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.