LÊ GIANG LINH. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN VĨNH PHÚC

Tìm hiểu thực trạng về chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh Trầm cảm tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.