KHỔNG THỊ HẰNG. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật Ung thư trực tràng tại Trung tâm ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.