Khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017

Giúp sinh viên hiểu và nhận thức được những lợi ích và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội. Đề xuất những biện pháp giúp cho chúng ta sử dụng nó 1 cách hiệu quả ....

Từ khóa: Mạng xã hội, sinh viên

85 p toantvdd 22/07/2019 176 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.