Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và thân nhân đến khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định năm 2016

Bài viết trình bày việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh và thân nhân đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.