KHẢO SÁT NHU CẦU LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

1. Khảo sát nhu cầu làm việc ở nước ngoài của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
2. Tìm hiểu một số rào cản đối với sinh viên trong việc đi xuất khẩu lao động.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.