Kết quả điều trị giãn não thất bằng phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong điều trị giãn não thất (GNT) ở người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, hồi cứu 68 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật não úng thủy tại Bệnh viện E từ 1/2017 - 6/2020.