Kết quả bước đầu chuyển thần kinh kép phục hồi gấp khuỷu điều trị liệt cao đám rối thần kinh cánh tay

Bài viết đánh giá kết quả phục hồi sức cơ gấp khuỷu sau phẫu thuật chuyển thần kinh kép; tìm hiểu di chứng ở cẳng tay và bàn tay sau lấy đi một vài bó của thần kinh trụ và thần kinh giữa làm nguồn cho.