Hoàng Thư Hường - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC THEO DÕI NGƯỜI BỆNH CHỬA NGOÀI TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ BẰNG METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

1. Thực trạng chăm sóc theo dõi người bệnh chửa ngoài tử cung điều trị bằng Methotrexat tại khoa Phụ Ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018.
2. Đề xuất các biện pháp cải thiện chăm sóc theo dõi người bệnh chửa ngoài tử cung điều trị bằng Methotrexat tại khoa Phụ Ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.