Hoàng Thị Vân Lan. Nâng cao kiến thức, hành vi về phòng bệnh còi xương do thiếu máu Vitamin D cho bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi sau giáo dục sức khỏe

Khảo sát thực trạng kiến thức, hành vi về phòng bệnh còi xương do thiếu vitamin D cho bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi. Đánh giá hiệu quả của giáo dục sức khỏe đối với việc nâng cao kiến thức, hành vi về phòng bệnh còi xương do thiếu vitamin D cho bà mẹ ó con dưới 12 tháng tuổi....

Từ khóa: Phòng bệnh còi xương, Vitamin D, bà mẹ

37 p toantvdd 20/07/2019 344 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.