HOÀNG THỊ LỆ. THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG TÁI PHÁT CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM NĂM 2019 SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mô tả thực trạng nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày - tá tràng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2019. Nhận xét sự thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Từ khóa: Người bệnh loét dạ dày tá tràng

110 p toantvdd 27/03/2020 62 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.