Hiệu quả của phẫu thuật tạo hình bản sống kiểu mở cửa sổ trong điều trị bệnh lý tủy sống cổ đa tầng

Bài viết trình bày việc đánh giá hiệu quả của phẫu thuật tạo hình bản sống cổ với kỹ thuật mở cửa sổ sử dụng nẹp titan trong điều trị bệnh lý tủy sống cổ đa tầng.