HÀ XUÂN KIÊN. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH SAU ĐỘT QUỴ NÃO TẠI THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2021

Đánh giá thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại thành phố Hà Giang năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại thành phố Hà Giang năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.