Giá trị của hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan

Bài viết Giá trị của hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan trình bày khảo sát sự bộc lộ của HepPar-1, Arginase-1, Glypican-3, CK7, CK19 ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 82 trường hợp ung thư gan nguyên phát tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2020.