Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim

Bài viết với mục tiêu xác định giá trị chẩn đoán sớm của cystatin C đối với tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Nghiên cứu mô tả trên 247 BN phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017.