Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn tại chỗ ung thư trực tràng

Bài viết trình bày xác định giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tình trạng xâm lấn và tình trạng hạch của các khối ung thư trực tràng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 50 bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ UTTT tại Bệnh viện Quân Y 103 và Bệnh viện Việt Đức từ 3 - 2018 đến 2 - 2019.