Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán di căn hạch vùng cổ của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú

Bài viết tiến hành mô tả đặc điểm hình ảnh của hạch cổ di căn trên cắt lớp vi tính trong ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Đánh giá giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán di căn hạch vùng cổ của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú.