Giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán di căn hạch ung thư dạ dày

Bài viết Giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán di căn hạch ung thư dạ dày tập trung mô tả hình ảnh, xác định giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá di căn hạch ung thư dạ dày. Đối tượng và phương pháp: 35 bệnh nhân chẩn đoán xác định ung thư dạ dày bằng nội soi sinh thiết được đánh giá giai đoạn trước phẫu thuật bằng cắt lớp vi tính 64 dãy, sau đó được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022.